Chúng tôi theo đuổi giấc mơ trở thành một công ty công nghệ hàng đầu trong ngành tài chính và bất động sản.

Nga Nguyễn

Founder & Chief Technical Officer

Head of Zing MP3

Head of Zing TV

Head of Marketing Zalo

Sản phẩm, Marketing và Quản lý. 10 năm kinh nghiệm xây dựng sản phẩm và kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ cao tại VNG

Lợi Võ

Founder & Chief Technical Officer

Head of Zing MP3

Head of Zing TV

Head of Marketing Zalo

Sản phẩm, Marketing và Quản lý. 10 năm kinh nghiệm xây dựng sản phẩm và kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ cao tại VNG

Hoa Nguyễn

Founder & Chief Data Scientist

Head of Zing MP3

Head of Zing TV

Head of Marketing Zalo

Sản phẩm, Marketing và Quản lý. 10 năm kinh nghiệm xây dựng sản phẩm và kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ cao tại VNG

Mạnh Phan

Founder & Chief Executive Officer

Head of Zing MP3

Head of Zing TV

Head of Marketing Zalo

Sản phẩm, Marketing và Quản lý. 10 năm kinh nghiệm xây dựng sản phẩm và kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ cao tại VNG